ODH34755 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00008005

Zaaknummer

00603017

Datum verzonden

02-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Elisabeth Brugsmaweg 1 te Den Haag

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00603017-00008005.docx.pdf