ODH81481 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00014980

Zaaknummer

00609223

Datum verzonden

16-09-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Zeehos te Katwijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 00609223-00014980.docx_AVG.pdf