ODH347903 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00053869

Zaaknummer

00617619

Datum verzonden

14-06-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Patrimonium's Hof te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00617619-ODH347903.docx_AVG.pdf