ODH353330 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00054827

Zaaknummer

01020407

Datum verzonden

11-07-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Bonifaciusstraat 1-23 te Zoeterwoude

Bijlage

Besluit op aanvraag 01020407-ODH353330.docx.pdf