ODH36211 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00008217

Zaaknummer

00594542

Datum verzonden

15-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

F.W. Reitzstraat en IJssellaan te Gouda

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00594542-00008217.docx.pdf