ODH36295 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00008240

Zaaknummer

01002867

Datum verzonden

06-08-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Geerlaan 27 te Ridderkerk

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 01002867-00008240.docx.pdf