ODH369320 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00058011

Zaaknummer

01032339

Datum verzonden

27-07-2022

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Poelkade nabij 20-40 te 's-Gravenzande

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 01032339-ODH369320.docx_AVG.pdf