ODH369467 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00058043

Zaaknummer

01033267

Datum verzonden

27-07-2022

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Poelkade nabij 20-40 te 's-Gravenzande

Bijlage

Besluit 01033267-ODH369467.docx.pdf