ODH373894 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00058737

Zaaknummer

00611537

Datum verzonden

07-07-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Middel Broekweg 4 te Naaldwijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00611537-ODH373894.docx.pdf.pdf