ODH374925 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00058882

Zaaknummer

00614092

Datum verzonden

31-08-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Tuinbouwweg en achterliggende aangrenzende percelen te Waddinxveen

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00614092-ODH374925_AVG.pdf