ODH37811 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00008535

Zaaknummer

01002410

Datum verzonden

20-08-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01002410-00008535.docx_AVG.pdf