ODH37811 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00008535

Zaaknummer

01002410

Datum verzonden

20-08-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 01002410-00008535.docx.pdf