ODH378641 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00059613

Zaaknummer

01035123

Datum verzonden

23-06-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Warande 142-144, Nieuwehaven 105-113 en Schoolstraat 2 t/m 4 te Schiedam

Bijlage

Besluit op aanvraag 01035123-ODH378641.docx.pdf