ODH378858 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00059674

Zaaknummer

01008666

Datum verzonden

21-06-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Langerakkerweg - plan Tollenaar AZS terrein te Schoonhoven

Bijlage

Besluit op aanvraag 01008666-ODH378858.docx.pdf