ODH388105 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00061419

Zaaknummer

00563255

Datum verzonden

22-08-2022

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Oud-Bodegraafseweg 105 te Bodegraven

Bijlage

Besluit op aanvraag 00563255-ODH388105.docx.pdf