ODH400135 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00063461

Zaaknummer

01025677

Datum verzonden

28-07-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Lodewijk van Deysselhof te Delft

Datum laatste update

15-08-2022

Bijlage

Besluit op aanvraag 01025677-ODH400135.docx.pdf