ODH410541 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00065510

Zaaknummer

00611357

Datum verzonden

09-08-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Jan Steenlaan 2-20 en Rembrandtlaan 2-12 te Voorhout

Bijlage

Besluit op aanvraag 00611357-ODH410541.docx.pdf