ODH411499 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00065651

Zaaknummer

01020225

Datum verzonden

22-07-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Oranjegracht-Waardgracht te Leiden

Bijlage

Besluit op aanvraag 01020225-ODH411499.docx.pdf