ODH414531 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00066279

Zaaknummer

01015789

Datum verzonden

31-08-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01015789-ODH414531_AVG.pdf