ODH419389 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00066985

Zaaknummer

01014524

Datum verzonden

27-07-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Lombolstraat e.o. te Leiden

Bijlage

Besluit op aanvraag 01014524-ODH419389.docx.pdf