ODH42214 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00009025

Zaaknummer

00611543

Datum verzonden

31-08-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Roodborst 21-37 en 40-48 te Maasdam

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00611543-00009025.docx.pdf