ODH111072 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00019586

Zaaknummer

00556818

Datum verzonden

19-10-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Nieuwveenseweg 51 te Nieuwkoop

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 00556818-00019586_AVG.docx.pdf