ODH443398 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00071487

Zaaknummer

01020223

Datum verzonden

06-10-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

08-10-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01020223-ODH443398.pdf