ODH452577 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00072860

Zaaknummer

01027413

Datum verzonden

13-10-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Middelgeest 1-23 en Adegeest 2-24 te Leiderdorp

Bijlage

Besluit op aanvraag 01027413-ODH452577.pdf