ODH111765 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

00009678

Zaaknummer

01002238

Datum verzonden

18-10-2021

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

hoek van de Plesmanlaan en de Ehrenfestweg te Leiden

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 01005086-00016141.docx (1).pdf