ODH469190 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00075401

Zaaknummer

00596856

Datum verzonden

25-11-2022

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Groenendijk 129 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Bijlage

Besluit op aanvraag Wnb 00596856-ODH469190.pdf