ODH469237 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00075415

Zaaknummer

01043936

Datum verzonden

31-10-2022

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide te Wassenaar en te Katwijk

Bijlage

Besluit op aanvraag 01043936-ODH469237.pdf