ODH500960 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00081358

Zaaknummer

01043936

Datum verzonden

10-07-2023

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide te Wassenaar en te Katwijk

Datum laatste update

12-07-2023

Bijlage

Besluit 01043936-ODH500960.pdf