ODH106239 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00018725

Zaaknummer

00563077

Datum verzonden

11-10-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Haringweg 2 te Ottoland

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit 00563077-00018725.docx.pdf