ODH47134 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00009748

Zaaknummer

00563077

Datum verzonden

11-10-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Haringweg 2 te Ottoland

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00563077-00009748.docx_AVG.pdf