ODH478463 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00077073

Zaaknummer

01042754

Datum verzonden

27-10-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Lage Morsweg, Complex 400 en 402 te Leiden

Bijlage

Besluit op aanvraag 01042754-ODH478463.pdf