ODH163422 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

00028509

Zaaknummer

00554812

Datum verzonden

04-01-2024

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Meijendel en Waalsdorp te Wassenaar

Datum laatste update

06-01-2024

Bijlage

Besluit 00554812-00028509.pdf