ODH482868 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00077836

Zaaknummer

01025500

Datum verzonden

08-12-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Oosterse Tuin 83-323 te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 01025500-ODH482868.pdf