ODH483551 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00077943

Zaaknummer

01025477

Datum verzonden

03-11-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Lammenschansweg 134-136 te Leiden

Bijlage

Besluit op aanvraag 01025477-ODH483551.pdf