ODH484050 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00078022

Zaaknummer

01044149

Datum verzonden

20-06-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zuidelijke dijk Hollandse IJssel

Datum laatste update

22-06-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01044149-ODH484050.pdf