ODH162416 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00028330

Zaaknummer

00607088

Datum verzonden

01-12-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Heijplaatweg 16 te Rotterdam

Datum laatste update

02-12-2021

Bijlage

Besluit 00607088-00028330.docx.pdf