ODH490714 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00079265

Zaaknummer

01027332

Datum verzonden

16-11-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Kwikstaart en Rietgors e.o. te Barendrecht

Bijlage

Besluit op aanvraag 01027332-ODH490714.pdf