ODH491809 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00079475

Zaaknummer

01046318

Datum verzonden

01-11-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Drapeniersgaarde 1 t/m 131 en 6 t/m 130 te Den Haag

Bijlage

Besluit op aanvraag 01046318-ODH491809.pdf