ODH49635 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00010200

Zaaknummer

01003544

Datum verzonden

20-08-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Krammer 5 te Zwijndrecht

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 01003544-00010200.docx.pdf