ODH497538 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00080689

Zaaknummer

01027926

Datum verzonden

21-11-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Middelgeest 1-23 en Adegeest 2-24 te Leiderdorp

Bijlage

Besluit op aanvraag 01027926-ODH497538.pdf