ODH500949 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00081357

Zaaknummer

01044898

Datum verzonden

10-07-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide te Wassenaar en te Katwijk

Datum laatste update

12-07-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag Wnb 01044898-ODH500949.pdf