ODH517155 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00084354

Zaaknummer

01030733

Datum verzonden

17-04-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

heel Nederland

Datum laatste update

19-04-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01030733-ODH517155.pdf