ODH519067 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00084779

Zaaknummer

01040715

Datum verzonden

16-02-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

havengebied Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 01040715-ODH519067.pdf