ODH535986 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00087765

Zaaknummer

01050606

Datum verzonden

18-01-2023

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Nyelantstraat 4 te Den Haag

Bijlage

Besluit op aanvraag 01050606-ODH535986.pdf