ODH543044 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00088971

Zaaknummer

01047220

Datum verzonden

08-02-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Nolensweg en Aalbersestraat te Dordrecht

Bijlage

Besluit op aanvraag 01047220-ODH543044.pdf