ODH545483 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00089392

Zaaknummer

01029597

Datum verzonden

20-02-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Van Swietenlaan 27-39 en Goereesestraat 60-74 te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 01029597-ODH545483.pdf