ODH547899 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00089672

Zaaknummer

01047672

Datum verzonden

19-05-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Leliestraat 3 te Zevenhuizen

Datum laatste update

21-05-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01047672-ODH547899.pdf