ODH55485 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00010435

Zaaknummer

00599497

Datum verzonden

22-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Grote Hagen 98 te Rotterdam

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00599497-00010435.docx.pdf