ODH556601 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00090801

Zaaknummer

01031734

Datum verzonden

17-04-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Vijf Meilaan 210 te Leiden

Datum laatste update

19-04-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01031734-ODH556601.pdf