ODH559857 — Vergunning Waterwet

Registratienummer

00091276

Zaaknummer

01030615

Datum verzonden

16-01-2023

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Lammenschansweg 134 te Leiden

Bijlage

Besluit op aanvraag 01030615-ODH559857.pdf