ODH565295 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00092546

Zaaknummer

01043505

Datum verzonden

28-02-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Flanorpad 5-9 te Leiden

Bijlage

Besluit op aanvraag 01043505-ODH565295.pdf