ODH570646 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00093519

Zaaknummer

01053573

Datum verzonden

15-02-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Schenkeldijk 1 te Melissant

Bijlage

Besluit op aanvraag 01053573-ODH570646.pdf