ODH579933 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00094999

Zaaknummer

01029313

Datum verzonden

02-02-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Vijverweg te Monster

Datum laatste update

09-02-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01029313-ODH579933.pdf